Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Xoilac TV là cam kết của chúng tôi đối với sự bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật và bảo vệ thông tin, để đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân của người dùng đều được bảo vệ an toàn và không bị lộ ra bên ngoài.

Thu thập thông tin cá nhân

Xoilac TV chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, thông tin đăng nhập, và các thông tin khác mà người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không thu thập thông tin cá nhân một cách trái phép hay không được phép theo luật pháp.

Thu thập thông tin cá nhân
Thu thập thông tin cá nhân

Sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mà người dùng yêu cầu, như truy cập vào các nội dung trực tuyến và các dịch vụ liên quan đến bóng đá. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên lạc và thông báo với người dùng về các thay đổi hoặc cập nhật của dịch vụ, hoặc để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng các biện pháp bảo mật thích hợp, bao gồm các biện pháp kỹ thuật và hành vi để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn an ninh thông tin để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ an toàn.

Xem thêm: About Us

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các trường hợp sau đây:

  • Khi có sự đồng ý của người dùng.
  • Khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho người dùng (ví dụ: chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ).
  • Khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Chia sẻ thông tin cá nhân
Chia sẻ thông tin cá nhân

Lời kết

Chính sách bảo mật của Xoilac TV được thiết lập để đảm bảo rằng mọi hoạt động thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đều được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và an toàn. Chúng tôi cam kết duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn bảo mật để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và xây dựng sự tin cậy vững chắc trong cộng đồng người dùng của chúng tôi.

Xem thêm